پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Medicinal Plant Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
 
لوگوی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

خدمات الکترونیک

General Statistics
Total Site Statistics 13597
Best Site Statistics Day 11/13/2016
Best Site Statistics Count 168
Today Site Statistics 2
Yesterday Site Statistics 4

گروه دورانV5.5.2.0